Reklamační řád:

Reklamaci může zákazník uplatnit přímo u provozovatle Baufor s.r.o., Eňoňuňo Podlahy, Ledce 99, 33014 Ledce u Plzně, IČ: 29113831. Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do 3 dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu.

Zboží lze reklamovat dle podmínek obchodního zákoníku do 2 let, není-li na výrobku uvedeno jinak. Přijímáme zboží nepoškozené, kompletní, v originálním obalu, včetně faktury s číslem objednávky. Dále poštou, zaslané doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Oznámení reklamace zboží je možné e-mailem nebo poštou na Ledce 99, 33014 Ledce u Plzně.

Reklamace jsou vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů dle obch.zákona.

Reklamace škod způsobené přepravou:

Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Bez tohoto zápisu nelze požadovat náhradu na firmě Baufor s.r.o., IČ: 29113831, s provozovnou na adrese Ledce 99, 33014 Ledce u Plzně.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) může spotřebitel do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba/nikoliv na IČO/a pouze v případě, kdy zákazník není přítomen při převzetí zboží/tedy balíky, dobírky/­.V ostatních případech dle zákona tento nárok zaniká! Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží (.doc),nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží. V případě,že jednáním zákazníka vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu paragraf.55 od­st.1,je kupující povinen tuto škodu uhradit/zejména neúplný obsah, poškozený obsah atp.

2. Zboží můžete vrátit osobně v kamenné prodejně nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou (nebude Prodávajícím přijato) . Na adresu Baufor s.r.o., Eňoňuňo Podlahy, Ledce 99, 33014 Ledce u Plzně.

3. Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

4. Náklady za přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nevracíme.

5. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje smlouvy vyjmenované v § 53, odst. 8 Obč.Z.:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku knih.

6. Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vracenému zboží jako je doklad o koupi (např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží). Doporučujeme zboží vrátit včetně originálního obalu a při rozbalení věci dbát na to, aby byl obal poškozen co nejméně.

7. V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

Ochrana osobních údajů:

Vyžádané osobní údaje zákazníků jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Použitím internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním některých osobních údajů. Provozovatel Baufor s.r.o., IČ: 29113831, Ledce 99, 330 14 Ledce u Plzně, údaje svých zákazníků neposkytuje žádné třetí osobě.